Politika

Nadmerná požívanie alkoholu patrí medzi závažné zdravotné problémy. V EÚ je alkohol zodpovedný za viac ako 7 % zdravotných problémov a predčasných úmrtí. Aj uvážlivá konzumácia zvyšuje dlhodobé riziko výskytu srdcových chorôb, poškodení pečene a rakoviny. Časté pitie väčšieho množstva alkoholických nápojov zas môže viesť k závislosti.

Aj minimálne množstvo alkoholu môže byť nebezpečné pre ľudí za volantom a tehotné ženy. Najväčšiemu riziku krátkodobých účinkov alkoholu (vrátane rôznych úrazov a prejavov násilia) sú vystavení mladí ľudia. Alkohol zohráva svoju úlohu v 25 % úmrtí mužov vo veku od 15 do 29 rokov.

Stratégia EÚ na znižovanie negatívnych dôsledkov súvisiacich s nadmernou konzumáciou alkoholu

Koordinácia

Podpora a pomoc