Poliitika

Alkoholist põhjustatud kahju kujutab endast suurt ohtu rahvatervisele ELis ning moodustab üle 7% kõigist halva tervise või enneaegse surmaga lõppevatest juhtumitest. Isegi mõõdukas alkoholitarbimine suurendab pikemas perspektiivis ohtu haigestuda südame- ja maksahaigustesse ning vähki. Suurte alkoholikoguste sage tarbimine võib aga põhjustada sõltuvust.

Raseduse ja sõidukijuhtimise ajal võib igasugune alkoholitarbimine ohtlik olla. Noori ohustab eelkõige alkoholijoobe lühiajaline mõju, sealhulgas õnnetused ja vägivald. 15–29-aastaste noormeeste hulgas moodustavad alkoholiga seotud surmajuhtumid ligikaudu 25% kõigist surmajuhtumitest.

ELi alkoholistrateegia

Koordineerimine

Edendamine ja toetus