Πολιτική

Οι βλάβες που προκαλεί η κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ, δεδομένου ότι πάνω από το 7% των προβλημάτων υγείας και των πρόωρων θανάτων οφείλονται σ’ αυτές. Ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ασθενειών του ήπατος και καρκίνων, ενώ η συχνή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση.

Επίσης, το αλκοόλ, σε οποιαδήποτε ποσότητα, μπορεί να είναι επικίνδυνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως και κατά την οδήγηση. Οι νέοι κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τις άμεσες συνέπειες της μέθης, όπως τα ατυχήματα και η βία, ενώ οι θάνατοι που οφείλονται στο αλκοόλ αντιπροσωπεύουν το 25% περίπου όλων των θανάτων των νέων ανδρών ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Στρατηγική της ΕΕ για το Αλκοόλ

  • Η στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ σκοπό έχει να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερομένους να συντονίζουν τη δράση τους για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών του αλκοόλ στην ΕΕ.
  • Η εφαρμογή της στρατηγικής αξιολογήθηκε το 2009 και το 2013.
  • Το Σύστημα Πληροφοριών της ΕΕ για το Αλκοόλ και την Υγεία (EUSAH) παρακολουθεί τις τάσεις και τις εξελίξεις σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και τις βλαβερές συνέπειες του αλκοόλ στην ΕΕ. Το EUSAH βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ για τη δημόσια υγεία. Τα στοιχεία ανά χώρα που εκδίδονται σε τακτική βάση στο πλαίσιο της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ΠΟΥ, παρέχουν μια γενική εικόνα της κατάστασης όσον αφορά το αλκοόλ και την υγεία σε κάθε κράτος μέλος.

Συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ

Προώθηση και στήριξη