Politik

Alkoholrelaterede skader er et alvorligt folkesundhedsproblem i EU og årsag til mere en 7 % af alle tilfælde af sygdom og for tidlig død. Selv et moderat alkoholforbrug øger på længere sigt risikoen for hjertelidelser samt lever- og kræftsygdomme, og et jævnligt forbrug af større mængder kan føre til afhængighed.

Enhver mængde alkohol kan være farlig, hvis man er gravid eller kører bil. Unge er særligt udsatte for korttidseffekterne af beruselse, herunder ulykker og vold, og alkoholrelaterede dødsfald tegner sig for ca. 25 % af alle dødsfald blandt unge mænd mellem 15 og 29 år.

EU's alkoholstrategi

Koordinering

Støtte fra EU