En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på i vilken utsträckning man har uppnått ett mål (politiska resultat).

De hjälper till att analysera och jämföra utfallet mellan befolkningsgrupper eller geografiska områden. De kan vara till stor hjälp då man lägger fast politiska prioriteringar.

European Core Health Indicators (ECHI)

European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH)

The European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH) is maintained through cooperation between the European Commission and the World Health Organization.