Wskaźnik jest ilościową i jakościową miarą tego, jak blisko jesteśmy osiągnięcia założonego celu (rezultatu prowadzonej polityki).

Wskaźniki pomagają analizować i porównywać wyniki we wszystkich grupach ludności lub na wszystkich obszarach geograficznych i mogą być przydatne przy określaniu priorytetów politycznych.

European Core Health Indicators (ECHI)

European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH)

The European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH) is maintained through cooperation between the European Commission and the World Health Organization.