Een indicator is een kwalitatieve of kwantitatieve maatstaf die aangeeft hoe dicht we bij een gewenst beleidsdoel zijn.

Zij helpen om prestaties te analyseren en te vergelijken tussen bevolkingsgroepen of gebieden, en kunnen worden gebruikt om beleidsprioriteiten vast te stellen.

European Core Health Indicators (ECHI)

European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH)

The European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH) is maintained through cooperation between the European Commission and the World Health Organization.