Ukazatele, měřítka úspěšnosti plnění daného cíle (stanoveného například v rámci určité politiky), mohou být kvantitativní nebo kvalitativní.

Umožňují analýzu a porovnávání výsledků napříč skupinami populace nebo zeměpisnými oblastmi. Mohou také posloužit při stanovování politických priorit.

European Core Health Indicators (ECHI)

European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH)

The European Union Information System on Alcohol and Health (EUSAH) is maintained through cooperation between the European Commission and the World Health Organization.