Forum EU o alkoholu in zdravju

Forum EU o alkoholu in zdravju omogoča organom na ravni EU razprave, primerjavo pristopov in ukrepanje v zvezi s prekomernim uživanjem alkohola.

Članstvo

Organizacije, ki se želijo včlaniti v forum EU o alkoholu in zdravju, morajo izpolnjevati nekatere pogoje in se zavezati, da bodo izvedle vsaj en ukrep.

Več o forumu Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Delovne skupine

  • Delovna skupina za alkohol in mlade Seznam prevodov predhodne povezave English (en) zbira dobre prakse v obravnavi pitja alkohola pri mladoletnikih, vožnje pod vplivom alkohola, vzgajanja in opolnomočenja mladih, odgovorne prodaje in strežbe alkohola ter zaščite mladih pred posledicami zlorabe alkohola pri drugih.
  • Delovna skupina za tržne komunikacije Seznam prevodov predhodne povezave English (en) analizira pobude v zvezi z regulacijo in trženjem alkoholnih pijač.
  • Znanstvena skupina Seznam prevodov predhodne povezave English (en) pripravlja strokovne smernice za delo foruma.

Delovna skupina za upravljanje

Naloga delovne skupine za upravljanje Seznam prevodov predhodne povezave English (en) je proučitev in razprava o upravljanju foruma ter poročanje članom foruma o zavezah.