Forum EU o alkoholu in zdravju

Forum EU o alkoholu in zdravju omogoča organom na ravni EU razprave, primerjavo pristopov in ukrepanje v zvezi s prekomernim uživanjem alkohola.

Članstvo

Organizacije, ki se želijo včlaniti v forum EU o alkoholu in zdravju, morajo izpolnjevati nekatere pogoje in se zavezati, da bodo izvedle vsaj en ukrep.

Več o forumu Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Delovne skupine

  • Delovna skupina za alkohol in mlade Seznam prevodov predhodne povezave English (en) zbira dobre prakse v obravnavi pitja alkohola pri mladoletnikih, pitja in vožnje, vzgajanja in opolnomočenja mladih, odgovorne prodaje in strežbe alkohola in zaščite mladih pred posledicami zlorabe alkohola pri drugih.
  • Delovna skupina za tržne komunikacije Seznam prevodov predhodne povezave English (en) analizira pobude v zvezi z regulacijo in trženjem alkoholnih pijač.
  • Strokovna skupina Seznam prevodov predhodne povezave English (en) pripravlja strokovne smernice za delo foruma.