Forumul UE privind sănătatea şi consumul de alcool

Forumul UE privind sănătatea şi consumul de alcool reprezintă o platformă în cadrul căreia diverse organisme active la nivel european pot purta discuţii, compara metode şi acţiona împreună pentru a reduce efectele nocive ale consumului de alcool.

Statutul de membru

Pentru a deveni membre ale Forumului UE privind sănătatea şi consumul de alcool, organizaţiile trebuie să îndeplinească anumite criterii şi să-şi asume cel puţin un angajament de acţiune.

Detalii despre Forum Traducerile linkului anterior English (en)

Grupuri de lucru

  • Grupul de lucru privind problema alcoolului în rândul tinerilor Traducerile linkului anterior English (en) - identifică bune practici privind: combaterea consumului de alcool în rândul minorilor şi şoferilor; educarea şi implicarea tinerilor; promovarea comerţului responsabil; protejarea tinerilor împotriva consecinţelor abuzului de alcool în anturajul acestora.
  • Grupul de lucru privind comunicarea publicitară Traducerile linkului anterior English (en) - analizează iniţiativele în domeniul reglementării şi practicilor de comercializare a băuturilor alcoolice.
  • Grupul ştiinţific Traducerile linkului anterior English (en) - oferă consiliere ştiinţifică în cadrul lucrărilor Forumului.