Forumul UE privind sănătatea și consumul de alcool

Forumul UE privind sănătatea și consumul de alcool reprezintă o platformă în cadrul căreia diverse organisme active la nivel european pot purta discuții, compara metode și acționa împreună pentru a reduce efectele nocive ale consumului de alcool.

Membri

Pentru a deveni membre ale Forumului UE privind sănătatea și consumul de alcool, organizațiile trebuie să îndeplinească anumite criterii și să-și asume cel puțin un angajament de acțiune.

Detalii despre Forum Traducerile linkului anterior English (en)

Grupuri de lucru

  • Grupul de lucru privind problema alcoolului în rândul tinerilor Traducerile linkului anterior English (en) identifică bune practici privind combaterea consumului de alcool de către minori și șoferi, educarea și implicarea tinerilor, promovarea comerțului responsabil și protejarea tinerilor împotriva consecințelor abuzului de alcool în anturajul acestora.
  • Grupul de lucru privind comunicarea publicitară Traducerile linkului anterior English (en) analizează inițiativele în domeniul reglementării și practicilor în materie de marketing pentru băuturile alcoolice.
  • Grupul științific Traducerile linkului anterior English (en) oferă consiliere științifică în cadrul lucrărilor Forumului.

Grupul de lucru pentru guvernanță

Rolul Grupului de lucru pentru guvernanță Traducerile linkului anterior English (en) este de a analiza guvernanța Forumului și de a-i informa pe membrii acestuia cu privire la evoluția angajamentelor.