Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia

Europejskie Forum ds. Alkoholu i Zdrowia stanowi platformę, na której podmioty działające na szczeblu UE mogą dyskutować, porównywać sposoby ograniczania szkodliwych skutków spożywania alkoholu i podejmować działania w tym zakresie.

Członkostwo

Organizacje, które chciałyby uczestniczyć w Europejskim Forum ds. Alkoholu i Zdrowia, muszą spełnić określone wymogi i zobowiązać się do co najmniej jednego konkretnego działania.

Więcej informacji o forum Choose translations of the previous link English (en)

Grupy robocze

  • Grupa Robocza ds. Alkoholu i Młodzieży Choose translations of the previous link English (en) – opracowuje oparte na dobrych praktykach sposoby przeciwdziałania spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie, prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, sposoby odpowiedzialnego sprzedawania i serwowania napojów alkoholowych, ochrony młodzieży przed skutkami nadużywania alkoholu przez innych oraz uświadamiania i zachęcania jej do odpowiedzialnych postaw.
  • Grupa Robocza ds. Marketingu Choose translations of the previous link English (en) – bada inicjatywy dotyczące regulacji i metod w zakresie marketingu napojów alkoholowych.
  • Grupa naukowa Choose translations of the previous link English (en) – wspiera prace forum poprzez doradztwo naukowe.

Grupa Robocza ds. Zarządzania

Grupa Robocza ds. Zarządzania  Choose translations of the previous link English (en) będzie omawiać kwestie zarządzania forum oraz przedstawiać sprawozdania na ten temat jego członkom.