ES forums par alkoholu un veselību

Es forums par alkoholu un veselību ir platforma, kur Eiropas līmenī darbojošās organizācijas un uzņēmumi var diskutēt, salīdzināt pieejas un rīkoties, lai mazinātu alkohola nodarīto kaitējumu.

Dalība

Lai kļūtu par Eiropas Alkohola un veselības foruma dalībnieku, organizācijām jāizpilda noteiktas prasības un jāapņemas izpildīt saistības vienā vai vairākos jautājumos.

Vēl par šo forumu Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Darba grupas

  • Darba grupa jauniešu problēmām ar alkoholu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) – izstrādā paraugprakses pieejas, lai cīnītos pret mazgadīgo dzeršanu, transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, izglīto jauniešus un dod viņiem iespējas, veicina atbildību tirdzniecības un apkalpošanas sfērā un aizsargā jauniešus pret sekām, kas rodas, citiem cilvēkiem pārmērīgi lietojot alkoholu.
  • Darba grupa tirdzniecības jautājumos Izvēlieties saites tulkojumu English (en) — izskata iniciatīvas, kas saitītas ar alkoholisko dzērienu tirdzniecības regulēšanu un praksi.
  • Zinātniskā darba grupa Izvēlieties saites tulkojumu English (en) — sniedz zinātniskus padomus forumam.