ES alkoholio ir sveikatos forumas

ES alkoholio ir sveikatos forumas yra platforma, skirta Europos lygmeniu veikiančioms įstaigoms diskutuoti, lyginti veiklos metodus ir kovoti su alkoholio daroma žala.

Sudėtis

Kad galėtų tapti ES alkoholio ir sveikatos forumo narėmis, organizacijos turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir prisiimti vieną ar daugiau konkrečių veiklos įsipareigojimų.

Daugiau informacijos apie forumą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

Darbo grupės

  • Su jaunimu susijusių alkoholio problemų darbo grupė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) nustato geriausios darbo tvarkos metodus nepilnamečių girtavimo ir vairavimo būnant neblaiviais problemoms spręsti, jaunimo švietimo ir savarankiškumo didinimo veiklai, skatina atsakingą prekybą ir aptarnavimą bei gina jaunimą nuo kitų asmenų piktnaudžiavimo alkoholiu padarinių.
  • Rinkodaros komunikacijos darbo grupė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) nagrinėja iniciatyvas, susijusias su alkoholinių gėrimų rinkodaros reglamentavimu ir vykdymu.
  • Mokslo grupė Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) teikia forumui mokslines konsultacijas.

Darbo grupė valdymo klausimais

Darbo grupės valdymo klausimais Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) paskirtis – svarstyti ir aptarti forumo valdymą ir pranešti apie įsipareigojimus forumo narėms.