Ευρωπαϊκό φόρουμ για το αλκοόλ και την υγεία

Το ευρωπαϊκό φόρουμ για το αλκοόλ και την υγεία είναι μια πλατφόρμα στην οποία διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς συζητούν, ανταλλάσσουν πρακτικές και αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών της κατανάλωσης αλκοόλ.

Συμμετοχή

Για να γίνουν μέλη του ευρωπαϊκού φόρουμ για το αλκοόλ και την υγεία, οι οργανώσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να δεσμευτούν για την ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το φόρουμ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Ομάδες εργασίας

  • Ειδική ομάδα για το αλκοόλ και τους νέους Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) : ανάπτυξη ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων, ενθάρρυνση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των πωλητών και των σερβιτόρων αλκοολούχων ποτών και προστασία των νέων από τις επιπτώσεις της κατάχρησης αλκοόλ από άλλους.
  • Ειδική ομάδα για την εμπορική προβολή αλκοολούχων ποτών Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) : εξέταση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον έλεγχο και τις πρακτικές εμπορίας αλκοολούχων ποτών.
  • Επιστημονική ομάδα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) : παροχή επιστημονικών οδηγιών για τις εργασίες του φόρουμ.