EU's alkohol- og sundhedsforum

EU's alkohol- og sundhedsforum er en platform, hvor organer, der er aktive på europæisk plan, kan udveksle meninger, sammenligne strategier og handle for at mindske alkoholrelaterede skader.

Medlemskab

Et medlemskab af organisationerne i EU's alkohol- og sundhedsforum kræver, at visse krav opfyldes, samt at der gives en eller flere tilkendegivelser om specifikke indsatser.

Mere om forummet Vælg oversættelse af det forrige link English (en)

Arbejdsgrupper

  • Aktionsgruppe for ungdomsrelaterede aspekter ved alkohol Vælg oversættelse af det forrige link English (en) – udvikler egnede fremgangsmåder til at tackle mindreåriges alkoholforbrug, spirituskørsel, uddannelse og styrkelse af unge, fremme af ansvarlighed i forbindelse med salg og udskænkning og beskyttelse af unge mod følgerne af andres alkoholmisbrug.
  • Aktionsgruppe for marketingkommunikation Vælg oversættelse af det forrige link English (en) – undersøger initiativer vedrørende forordninger og praksis i forbindelse med markedsføring af alkoholiske drikke.
  • Videnskabsgruppe Vælg oversættelse af det forrige link English (en) – yder videnskabelig rådgivning til forummets arbejde.