Evropské fórum o alkoholu a zdraví

Evropské fórum o alkoholu a zdraví je platforma, kde mohou subjekty činné na evropské úrovni diskutovat, srovnávat své přístupy a jednat tak, aby snížily škody ve společnosti související s alkoholem.

Členství

Aby se mohla organizace stát členem Evropského fóra o alkoholu a zdraví, musí splňovat určitá kritéria a učinit minimálně jeden konkrétní závazek.

Více informací o fóru Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Pracovní skupiny

  • Pracovní skupina pro aspekty alkoholu týkající se mladých lidí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) – připravuje osvědčené postupy, kterými se má řešit pití alkoholu nezletilými, řízení v opilosti, vzdělávání mladých v této oblasti, podpora odpovědného prodeje a ochrana mladých před následky zneužívání alkoholu jinými osobami.
  • Pracovní skupina pro marketingovou komunikaci Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) – zkoumá iniciativy týkající se regulace a praxe marketingu alkoholických nápojů.
  • Vědecká skupina Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) – poskytuje vědecké vedení pro práci fóra.