Европейски форум „Алкохол и здраве“

Форумът „Алкохол и здраве“ на ЕС е платформа, в рамките на която европейски организации могат да обсъждат въпроси, да сравняват подходи и да действат за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол.

Членство

Организациите, които желаят да станат членове на Европейския форум „Алкохол и здраве“, трябва да отговарят на определени критерии и да поемат един или няколко конкретни ангажимента за действие.

Повече информация за форума Избор на превод за предходната връзка English (en)

Работни групи

  • Работна група по проблемите с алкохола сред младите хора Избор на превод за предходната връзка English (en) – проучва подходи (добри практики) за справяне с консумацията на алкохол и шофирането в нетрезво състояние сред малолетните и непълнолетните, за образоване и предоставяне на права на младите хора, за насърчаване на отговорната продажба и предлагане на алкохол и за предпазване на младежите от последиците от злоупотребата на други хора с алкохол.
  • Работна група по маркетингова комуникация Избор на превод за предходната връзка English (en) – разглежда инициативи, свързани с регулирането и практиката в областта на маркетинга на алкохолни напитки.
  • Научна група Избор на превод за предходната връзка English (en) – изготвя научни становища във връзка с работата на форума.

Работна група по управление

Ролята на Работната група по управление Избор на превод за предходната връзка English (en) е да оценява и обсъжда управлението на форума и да докладва за ангажиментите на членовете на форума.