Staranje prebivalstva

Politika

Staranje prebivalstva je eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja. Zadeva vse države članice in večino področij politike EU.

Leta 2025 bo več kot 20 % evropskih prebivalcev starih 65 let ali več, zlasti pa se bo povečalo število starostnikov v starosti 80 let in več.

Starostniki imajo drugačne zdravstvene potrebe, zato bo treba zdravstvene sisteme prilagoditi, da bodo omogočali ustrezno zdravljenje in nego ter hkrati ohranili finančno vzdržnost.

Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje

Evropa lahko prevzame vodilno mesto v svetu v iskanju inovativnih rešitev.

Pilotni projekt evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje  si prizadeva do leta 2020 podaljšati povprečno število let zdravega življenja v Evropski uniji za dve leti.

Leta zdravega življenja pomenijo število let dobrega zdravja, ki jih lahko pričakuje človek določene starosti.

Ponazorimo jih lahko s kazalnikom let zdravega življenja , ki povezuje pričakovano življenjsko dobo (umrljivost) in zdravstveno stanje (invalidnost in bolezen).

Drugi ukrepi Evropske komisije