Starnutie

Politika

Starnutie je pre európske spoločnosti jedným z najväčších sociálnych a hospodárskych problémov 21. storočia. Zasiahne všetky krajiny EÚ a väčšinu oblastí politiky.

Do roku 2025 bude viac ako 20 % Európanov vo veku nad 65 rokov, pričom mimoriadne prudko stúpne počet ľudí starších ako 80 rokov.

Keďže ľudia vo vyššom veku majú rôzne potreby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, zdravotné systémy sa budú musieť prispôsobiť tak, aby dokázali poskytovať primeranú starostlivosť a boli finančne udržateľné.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie

Európa by sa mohla stať globálnym lídrom v poskytovaní inovatívnych riešení.

Cieľom pilotného Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie  je zvýšiť v EÚ do roku 2020 priemerný počet rokov zdravého života o 2 roky.

Roky zdravého života sú roky, ktoré by osoba v určitom veku mala podľa predpokladov prežiť v dobrom zdraví.

Znázorňuje ich ukazovateľ rokov zdravého života  EÚ, ktorý jednoducho kombinuje očakávanú dĺžku života s ukazovateľom zdravotného stavu (pravdepodobnosti výskytu zdravotného postihnutia).

Ostatné opatrenia EÚ