Starzenie się

Polityka

Problem starzenia się europejskiego społeczeństwa jest jednym z największych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI wieku. Dotknie on wszystkie kraje UE i wpłynie na większość obszarów polityki.

Do 2025 r. ponad 20 proc. Europejczyków będzie miało 65 lat lub więcej, przy czym gwałtownie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia.

Ponieważ osoby starsze wymagają innego rodzaju opieki medycznej, systemy zdrowotne będą musiały zostać dostosowane, tak aby mogły uwzględniać potrzeby tej grupy wiekowej i zachować swoją stabilność finansową.

Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu

Europa ma potencjał, aby stać się światowym liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

To pilotażowe Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu  ma na celu zwiększenie w UE do 2020 r. średniej długości życia w dobrym zdrowiu o dwa lata.

Lata zdrowego życia to liczba lat, jakie dana osoba w określonym wieku może jeszcze przeżyć w dobrym zdrowiu.

Można to sprawdzić za pomocą unijnego wskaźnika lat zdrowego życia , który obejmuje średnią długość życia (umieralność) i stan zdrowia (niepełnosprawność).

Inne działania UE