Vergrijzing

Beleid

De vergrijzing is een van de grootste sociale en economische uitdagingen van de 21e eeuw. Alle EU-landen krijgen ermee te maken en zij heeft gevolgen voor vrijwel alle beleidsdomeinen van de EU.

In 2025 zullen meer dan 20% van de Europeanen 65 jaar of ouder zijn, met een bijzonder snelle toename van het aantal 80+-ers.

Ouderen hebben duidelijk andere zorgbehoeften dan jongeren en naarmate de bevolking vergrijst, moeten de gezondheidszorgstelsels aangepast worden zodat zij de nodige zorg kunnen bieden en tegelijkertijd financieel gezond blijven.

Het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden

Europa kan wereldleider op het gebied van innovatieve oplossingen worden.

Het doel van de pilot Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden  is dat het aantal gezonde levensjaren tegen 2020 met 2 toeneemt.

Gezonde levensjaren zijn de jaren die een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog zal leven zonder handicaps.

Deze worden weergegeven met de gezonde levensjarenindicator , waarin de normale levensverwachting (mortaliteit) gecombineerd wordt met de gezondheidstoestand (handicap).

Andere EU-maatregelen