Novecošana

Politika

Sabiedrības novecošanās ir viena no lielākajām sociālajām un ekonomikas problēmām 21. gadsimta Eiropā. Tās ietekme būs jūtama visās ES dalībvalstīs un lielākajā daļā politikas jomu.

2025. gadā vairāk nekā 20 % eiropiešu būs 65 vai vairāk gadu, it īpaši strauji pieaugs par 80 gadiem vecāko iedzīvotāju skaits.

Tā kā veciem cilvēkiem ir citas vajadzības veselības aprūpes jomā, veselības aizsardzības sistēmām būs tām jāpielāgojas, lai tās varētu nodrošināt pienācīgus pakalpojumus, tajā pašā laikā saglabājot finansiālu ilgtspējību.

Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām

Eiropai ir potenciāls šajā ziņā kļūt par pasaulē vadošo reģionu, rodot inovatīvus risinājumus sabiedrības novecošanās problēmai.

Izmēģinājuma projekta “Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām”  mērķis ir līdz 2020. gadam Eiropas Savienībā paildzināt veselīgas dzīves vidējo ilgumu par diviem gadiem.

Veselīgas dzīves gadi ir tas paredzamais gadu skaits, ko kāda konkrēta vecuma cilvēks pavadīs, esot pie labas veselības.

To ilustrē ES veselīgas dzīves gadu indikators , kurā kombinēts paredzamais dzīves ilgums (mirstība) ar veselības stāvokli (invaliditāte).

Citi ES pasākumi