Ikääntyminen

Yleistä

Väestön ikääntyminen on yksi 2000-luvun suurimmista sosiaalisista ja taloudellisista haasteista eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Se koskee kaikkia EU-maita ja vaikuttaa lähes kaikkiin EU:n politiikanaloihin.

Vuoteen 2025 mennessä yli 20 % eurooppalaisista on vähintään 65-vuotiaita, ja erityisen nopeasti kasvaa yli 80-vuotiaiden määrä.

Ikääntyneiden terveydenhuolto asettaa omat erityiset vaatimuksensa. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmiä on väestön vanhetessa mukautettava siten, että ne pystyvät tarjoamaan riittävästi hoivaa, mutta pysyvät samalla taloudellisesti kestävinä.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus

EU:lla on potentiaalia nousta alan johtavaksi innovatiivisten ratkaisujen tuottajaksi koko maailmassa.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden  pilottihankkeessa pyritään pidentämään keskimääräistä terveiden elinvuosien odotetta EU:ssa 2 vuodella vuoteen 2020 mennessä.

Terveen elinajan odotteella tarkoitetaan vuosia, jotka tietyn ikäisen henkilön odotetaan elävän terveenä ja toimintakykyisenä.

Yksi sen mittareista on EU:n terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia mittaava indikaattori , jossa yhdistetään pelkkä elinajanodote (kuolleisuus) terveydentilaan (toimintarajoitteisuus).

Muita EU:n toimenpiteitä