Vananemine

Poliitika

Elanikkonna vananemine on üks suurimaid sotsiaalseid ning majanduslikke väljakutseid 21. sajandi Euroopa ühiskonna jaoks. See mõjutab kõiki ELi liikmesriike ja peaaegu kõiki poliitikavaldkondi.

2025. aastaks on enam kui 20% eurooplastest 65-aastased või vanemad ning eriti kiiresti kasvab üle 80-aastaste osakaal.

Kuna eakamate inimeste tervisega seotud nõudmised muutuvad, tuleb kohandada tervishoiusüsteeme nii, et need suudaksid pakkuda piisavat ravi ning oleksid jätkuvalt rahanduslikult jätkusuutlikud.

Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus

Euroopa võib innovatiivsete lahenduste alal olla maailmas juhtpositsioonil.

Pilootprojekti Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus  eesmärk on pikendada aastaks 2020 keskmist täisväärtuslikku eluperioodi ELis kahe aasta võrra.

Täisväärtuslik eluperiood hõlmab aastaid, mille jooksul teatavas vanuses inimene püsib tõenäoliselt hea tervise juures.

Seda väljendab ELi tervena elatud aastate näitaja , mis ühendab keskmise eeldatava eluea (suremus) tervisestaatusega (puuded).

Muud ELi meetmed