Γήρανση

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Η γήρανση του πληθυσμού είναι μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του 21ου αιώνα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και τους περισσότερους τομείς πολιτικής.

Το 2025 πάνω από το 20% των Ευρωπαίων θα είναι άνω των 65 ετών. Ιδιαίτερη αύξηση θα σημειωθεί στον αριθμό των ατόμων άνω των 80.

Λόγω του ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα έχουν διαφορετικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, τα συστήματα υγείας θα πρέπει να προσαρμοστούν, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές αλλά και να είναι οικονομικά βιώσιμα.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για Δραστήρια και Υγιή Γηρατειά

Η Ευρώπη μπορεί να γίνει πρωτοπόρος στην παροχή καινοτόμων λύσεων.

Η πιλοτική Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για Δραστήρια και Υγιή Γηρατειά  σκοπό έχει να αυξήσει κατά 2 χρόνια τον μέσο όρο ετών υγιούς ζωής έως το 2020.

Τα έτη υγιούς ζωής είναι τα χρόνια που ένα άτομο μιας συγκεκριμένης ηλικίας μπορεί να αναμένει ότι θα ζήσει με καλή υγεία.

Αυτό μετράται με τον δείκτη ετών υγιούς ζωής , ο οποίος συνεκτιμά το προσδόκιμο ζωής (θνησιμότητα) με την κατάσταση υγείας (αναπηρία).

Άλλα μέτρα της ΕΕ