Stáří

Politika

Jednou z největších sociálních a hospodářských výzev je pro evropskou společnost 21. století stárnutí populace. Postihne všechny členské státy a dotkne se téměř všech oblastí politiky EU.

V roce 2025 bude více než 20 % Evropanů starších 65 let a velmi rychle poroste zejména počet lidí starších 80 let.

Starší lidé mají samozřejmě jiné požadavky na zdravotní péči, což znamená, že bude nutné, aby se systémy zdravotní péče uzpůsobily tak, aby odpovídající péči mohly poskytovat a byly finančně udržitelné.

Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí

Evropa se může stát globálním lídrem v poskytování inovativních řešení.

Cílem pilotního programu s názvem evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí  je prodloužit u Evropanů do roku 2020 střední délku života prožitou ve zdraví o 2 roky.

„Délka života prožitá ve zdraví“ je údaj, který říká, kolika let se osoba určitého věku dožije v dobrém zdraví.

Odpovídá jí evropský ukazatel střední délky života prožité ve zdraví , který v sobě spojuje informace o střední délce života (úmrtnosti) a zdravotním stavu (míře zdravotního omezení).

Další opatření EU