Politika

Starnutie je pre európske spoločnosti jedným z najväčších sociálnych a hospodárskych problémov 21. storočia. Zasiahne všetky krajiny EÚ a väčšinu oblastí politiky.

Do roku 2025 bude viac ako 20 % Európanov vo veku nad 65 rokov, pričom mimoriadne prudko stúpne počet ľudí starších ako 80 rokov.

Keďže ľudia vo vyššom veku majú rôzne potreby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, zdravotné systémy sa budú musieť prispôsobiť tak, aby dokázali poskytovať primeranú starostlivosť a boli finančne udržateľné.

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie

Európa by sa mohla stať globálnym lídrom v poskytovaní inovatívnych riešení.

Cieľom pilotného Európskeho partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) je zvýšiť v EÚ do roku 2020 priemerný počet rokov zdravého života o 2 roky.

Roky zdravého života sú roky, ktoré by osoba v určitom veku mala podľa predpokladov prežiť v dobrom zdraví.

Znázorňuje ich ukazovateľ rokov zdravého života Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) EÚ, ktorý jednoducho kombinuje očakávanú dĺžku života s ukazovateľom zdravotného stavu (pravdepodobnosti výskytu zdravotného postihnutia).

Ostatné opatrenia EÚ

  • Podpora zdravého a dôstojného starnutia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) poskytovaním pomoci krajinám EÚ určenej na zvyšovanie efektívnosti ich systémov zdravotnej starostlivosti.
  • Liečba Alzheimerovej choroby a ostatných druhov demencie.