Starnutie

Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie

Cieľom tohto pilotného programu je zvýšiť do roku 2020 priemernú dĺžku života Európanov prežitú v zdraví o 2 roky, a to prostredníctvom:

  • zlepšenia zdravia a kvality života (so zameraním na starších ľudí);
  • zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti a účinnosti systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti;
  • zvýšenia konkurencieschopnosti priemyselného odvetvia EÚ prostredníctvom podnikania a expanzie na nové trhy.

Keďže aktívne a zdravé starnutie je spoločná výzva pre všetky európske krajiny, poskytuje Európe príležitosť etablovať sa ako celosvetový líder, ktorý je schopný reagovať na túto výzvu inovatívnym spôsobom.

Ako funguje partnerstvo?

Ide o spoluprácu medzi Európskou komisiou, krajinami EÚ a európskymi regiónmi, priemyselnými subjektmi, pracovníkmi v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a organizáciami zastupujúcimi starších ľudí a pacientov.

Cieľom takéhoto partnerstva je zlepšiť život starších ľudí, pomôcť im aktívne pomáhať spoločnosti a znížiť tlak na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti, čo je zároveň prínosom pre udržateľný rast.

Prioritné oblasti činnosti boli určené v strategickom vykonávacom pláne (SIP) a v operačnom pláne (OP) z roku 2011, ktoré prijala riadiaca skupina zodpovedná za zavádzanie a realizáciu partnerstva.

Vo februári 2012 prijala Komisia na podporu SIP oznámenie  o európskom partnerstve v oblasti inovácií zameranom na aktívne a zdravé starnutie. Zúčastnené strany začali v rámci akčných skupín spolupracovať na tom, aby tento plán zaviedli.

Súčasťou partnerstva sa môžete stať aj tak, že sa zapojíte do trhu s inovačnými myšlienkami

trhu s inovačnými myšlienkami

Politické súvislosti

Semináre a stretnutia