Îmbătrânire

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate

Acest parteneriat vizează creşterea cu 2 ani a speranţei de viaţă sănătoasă a europenilor, până în 2020, prin:

  • îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii (acordându-se o atenţie specială persoanelor vârstnice)
  • asigurarea durabilităţii şi eficienţei pe termen lung a sistemelor de sănătate şi asistenţă socială
  • ameliorarea competitivităţii industriei europene, prin dezvoltarea activităţilor comerciale şi pătrunderea pe noi pieţe.

Atingerea obiectivului privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate reprezintă o provocare pentru toate ţările europene - un fapt pe care Europa îl poate valorifica, devenind lider mondial în furnizarea de răspunsuri inovatoare.

Cum funcţionează parteneriatul?

Parteneriatul presupune cooperarea dintre Comisia Europeană, statele membre, regiunile acestora, angajaţii sistemelor de sănătate şi asistenţă socială, întreprinderi, organizaţii reprezentând persoanele vârstnice şi pacienţii etc.

Această abordare va putea îmbunătăţi viaţa cetăţenilor în vârstă, îi va ajuta să joace un rol activ în societate şi va reduce presiunea asupra sistemelor de sănătate şi asistenţă socială, contribuind astfel la o creştere economică durabilă.

În 2011, grupul de coordoonare responsabil cu lansarea şi punerea în aplicare a parteneriatului a elaborat un plan strategic de implementare şi un plan operaţional, documente în care a identificat câteva domenii prioritare de acţiune.

În februarie 2012, Comisia a adoptat o Comunicare  referitoare la parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate, cu scopul de a sprijini planul strategic de implementare. Pentru a transforma planul în realitate, părţile interesate au început deja să colaboreze în cadrul unor grupuri de acţiune.

Vă puteţi alătura parteneriatului devenind membru al platformei pentru idei inovatoare

platformei pentru idei inovatoare

Context politic

Ateliere de lucru şi reuniuni