Senėjimas

Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje

Šiuo bandomuoju projektu siekiama, kad iki 2020 m. vidutinė europiečių sveiko gyvenimo trukmė pailgėtų 2 metais. Tuo tikslu bus stengiamasi:

  • gerinti sveikatingumą ir gyvenimo kokybę (ypatingą dėmesį skiriant vyresnio amžiaus žmonėms);
  • užtikrinti ilgalaikį sveikatos ir socialinės priežiūros sistemų tvarumą ir veiksmingumą;
  • stiprinti ES pramonės konkurencingumą skatinant verslą ir plėtrą naujose rinkose.

Užtikrinti vyresnių žmonių aktyvumą ir sveikatą – tai užduotis visoms Europos šalims. Europa turi progą pasaulio arenoje įsitvirtinti kaip lyderė, sugebanti rasti novatoriškus šios problemos sprendimus.

Kaip ši partnerystė veikia?

Europos Komisija bendradarbiauja su ES šalimis, regionais, pramone, sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos specialistais bei organizacijomis, atstovaujančiomis vyresnio amžiaus žmonėms ir pacientams.

Šia bendradarbiavimo partneryste siekiama geresnės vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės, padėti jiems naudinga veikla prisidėti prie visuomenės gyvenimo ir sumažinti sveikatos priežiūros bei socialinės rūpybos sistemų krūvį. Visa tai padėtų užtikrinti tvarų ekonomikos augimą.

Prioritetinės veiklos sritys buvo nustatytos 2011 m. strategijos įgyvendinimo plane ir veiklos plane, kuriuos priėmė valdymo grupė, atsakinga už partnerystės parengimą ir įgyvendinimą.

2012 m. vasarį Komisija priėmė komunikatą  dėl Europos inovacijų partnerystės vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje, tuo prisidėdama prie strategijos įgyvendinimo plano. Suinteresuotosios šalys pradėjo bendrą darbą veiklos grupėse, kad šis planas virstų tikrove.

Partnerystėje galite pradėti dalyvauti prisijungę prie novatoriškų idėjų rinkos.

novatoriškų idėjų rinkos

Politinis pagrindas

Seminarai ir susitikimai