Aldring

Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring

Pilotprojektet har til formål at øge den gennemsnitlige sunde levetid for europæerne med to år inden 2020 ved at:

  • forbedre sundheden og livskvaliteten (med fokus på de ældre)
  • sikre, at social- og sundhedssystemerne er bæredygtige og effektive på lang sigt
  • øge konkurrenceevnen for EU's erhverv gennem forretninger på og udvidelser til nye markeder.

Aktiv og sund aldring er en udfordring for alle EU-landene, og det giver Europa en mulighed for at indtage en position som global leder i stand til at komme med innovative løsninger på udfordringen.

Hvordan fungerer partnerskabet?

Gennem samarbejde mellem Europa-Kommissionen og EU's lande, regioner, erhverv, social- og sundhedspersonale og patient- og ældreorganisationer.

Dette samarbejdende partnerskab skal forbedre livet for de ældre ved at hjælpe dem med at bidrage til samfundet og mindske presset på sundheds- og plejesektoren – og i sidste ende bidrage til bæredygtig vækst.

Styringsgruppen med ansvar for iværksættelse og gennemførelse af partnerskabet har vedtaget en strategisk gennemførelsesplan og en operativ plan for 2011, hvori der er udpeget en række prioriterede indsatsområder.

I februar 2012 vedtog Kommissionen en meddelelse  om det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring til støtte for den strategiske gennemførelsesplan. Stakeholdere er nu begyndt at arbejde sammen i aktionsgrupper for at føre planen ud i virkeligheden.

Du kan deltage i partnerskabet ved at melde dig til markedet for innovative tanker

markedet for innovative tanker

Politisk baggrund

Workshops og møder