Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje

Cilj pilotnega projekta je do leta 2020 podaljšati povprečno dolžino let zdravega življenja evropskih prebivalcev za dve leti, in sicer z:

  • izboljšanjem zdravja in kakovosti življenja (zlasti za starejše),
  • zagotavljanjem dolgoročne vzdržnosti in učinkovitosti zdravstvenega in socialnega sistema,
  • krepitvijo konkurenčnosti evropskega gospodarstva s podjetništvom in širitvijo na nove trge.
Aktivno in zdravo staranje je izziv za številne evropske države, zato za EU pomeni tudi priložnost, da prevzame v svetu vodilno vlogo pri iskanju inovativnih rešitev.

Delovanje partnerstva

Partnerstvo temelji na sodelovanju med Evropsko komisijo in državami članicami, regijami, gospodarstvom, zdravstvenimi in socialnimi delavci ter organizacijami, ki zastopajo starejše in bolnike.

Cilj partnerstva je izboljšati življenje starejših, jim pomagati, da ostanejo aktivni člani družbe, ter zmanjšati pritisk na zdravstvene in socialne sisteme, kar bo skupaj prispevalo k trajnostni rasti.

Prednostna področja za ukrepe so opredeljena v strateškem izvedbenem načrtu in operativnem načrtupdf iz leta 2011, ki ju je sprejela usmerjevalna skupina za organizacijo in vodenje partnerstva.

Februarja 2012 je Evropska komisija sprejela sporočilo Seznam prevodov predhodne povezave English (en) o izvajanju strateškega izvedbenega načrta evropskega partnerstva za inovacije za aktivno in zdravo staranje. Deležniki so z delom v akcijskih skupinah načrt že začeli uresničevati.

V partnerstvu lahko sodelujete z udeležbo na tržnici inovativnih idej.

tržnici inovativnih idej

Politično ozadje

Delavnice in srečanja