Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Tällä pilottihankkeella pyritään pidentämään keskimääräistä terveen elinajan odotetta EU:ssa 2 vuodella vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on määrä saavuttaa

  • parantamalla terveyttä ja elämänlaatua (kohderyhmänä erityisesti vanhukset)
  • varmistamalla, että terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat kestäviä ja tehokkaita pitkällä aikavälillä
  • lisäämällä EU:n teollisuuden kilpailukykyä tukemalla tuotteiden pääsyä markkinoille ja uusien markkinoiden löytämistä.
Aktiivinen ja terve vanhuusikä on kaikkien EU-maiden yhteinen haaste, joten se tarjoaa EU:lle mahdollisuuden nousta alan johtavaksi innovatiivisten ratkaisujen tuottajaksi koko maailmassa.

Miten kumppanuus toimii?

Kumppanuus perustuu yhteistyöhön, jossa ovat mukana Euroopan komissio ja EU-maat, alueet, elinkeinoelämä, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan ammattilaiset sekä vanhuksia ja potilaita edustavat järjestöt.

Tällä yhteistyöllä pyritään parantamaan iäkkäiden kansalaisten elämää, auttamaan heitä pysymään yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja vähentämään terveys- ja hoitopalveluihin kohdistuvia paineita. Kaikki tämä edistää viime kädessä kestävää kasvua.

Kumppanuuden painopistealoja on määritelty vuoden 2011 strategisessa täytäntöönpanosuunnitelmassa ja operatiivisessa suunnitelmassapdf, jotka kumppanuuden käynnistämisestä ja toteuttamisesta vastaava ohjausryhmä on hyväksynyt.

Komissio antoi helmikuussa 2012 strategisen täytäntöönpanosuunnitelman tueksi tiedonannon Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) . Sidosryhmät ovat aloittaneet suunnitelman täytäntöönpanon toimintaryhmissä.

Osallistu kumppanuuteen – liity innovatiivisten ideoiden markkinapaikkaan.

innovatiivisten ideoiden markkinapaikkaan

Poliittista taustaa

  • Keskeisiä asiakirjoja – Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva kumppanuus Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Tiedonanto (2012) Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)
  • Terveenä ikääntyminen – aiheeseen liittyviä linkkejä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Seminaarit ja kokoukset