Navigačný riadok

Poslať priateľovi
google +
Verzia pre tlač

Jazyková politika

Portál Európskej únie o verejnom zdraví je viacjazyčný portál zameraný na poskytovanie prístupu k informáciám čo najväčšiemu počtu ľudí v ich rodnom jazyku.

Portál Európskej únie o verejnom zdraví je viacjazyčný portál zameraný na poskytovanie prístupu k informáciám čo najväčšiemu počtu ľudí v ich rodnom jazyku. Návod na použitie a obsah portálu (domovská stránka, úvod k témam, odkazy) sú k dispozícii vo všetkých 22 úradných jazykoch EÚ.

Na začiatku stránky si môžete zvoliť, v ktorom jazyku ho chcete používať. Používaný jazyk zostane vždy rovnaký, pokiaľ ho nezmeníte alebo neprejdete na externé stránky.

Ak je pri prístupe na externé stránky váš jazyk nedostupný, na ikonách sú uvedené alternatívne jazyky. Vo väčšine prípadov sú informácie k dispozícii v angličtine.

Vnútroštátne stránky poskytujú informácie v národnom(-ných) jazyku(-koch), prípadne v iných jazykoch Spoločenstva.

Všimnite si, že nemôžeme riadiť externé stránky, ktoré nemusia vždy byť k dispozícii v požadovanom jazyku. Ak to je možné, riaďte sa pokynmi na externej stránke a zvoľte si jazyk, ktorý chcete použiť.

elektronický spravodajca

Špeciálne vydanie: Zdravé starnutie.

Zdravotné témy: od A po Z

Správy a podujatia v príslušných sekciách portálu Zdravie-EÚ sú automaticky vyberané na základe kritérií poskytnutých Európskou komisiou. V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť chyba klasifikácie.