Navigačný riadok

2012

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Poroty

Európska komisia udeľuje ocenenie na základe návrhu celoeurópskej poroty a po predbežnom výbere, ktorý uskutočňujú vnútroštátne poroty s poradnou úlohou.

kliknite na mapuVnútroštátne poroty

Nezávislá porota v každom členskom štáte EÚ ohodnotí súťažné články a vymenuje jedného národného zástupcu. Vnútroštátna porota sa skladá z národných expertov v oblasti verejného zdravia a zo známych novinárov. Predsedom poroty je úradník stáleho zastúpenia Európskej komisie.

Porota na úrovni EÚjpeg(21 KB)

Ceny pre celoeurópskeho víťaza a ďalších dvoch súťažiacich udelí Komisia na základe odporúčania poroty zloženej z úradníkov EÚ, odborníkov v oblasti európskeho verejného zdravia a známych novinárov.