Διαδρομή πλοήγησης

2012

Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας για Θέματα Υγείας

Είστε δημοσιογράφος και ενδιαφέρεστε για θέματα υγείας;

Κριτικές επιτροπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει το βραβείο με βάση την πρόταση της κριτικής επιτροπής της ΕΕ και την προεπιλογή που κάνουν οι εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

κάντε κλικ στον χάρτηΕθνικές Κριτικές Επιτροπές

Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τα άρθρα αξιολογούνται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία επιλέγει έναν εθνικό υποψήφιο. Η κριτική αυτή επιτροπή απαρτίζεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας καθώς και έγκριτους δημοσιογράφους. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κριτική επιτροπή της ΕΕjpeg(21 KB)

Τα βραβεία στον τελικό νικητή και τους δύο επιλαχόντες απονέμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού προηγουμένως συμβουλευθεί κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΕΕ, ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, καθώς και έγκριτους δημοσιογράφους.