Sti

2012

EU's sundhedspris for journalister

Er du journalist, og skriver du om sundhed?

Juryer

Kommissionen tildeler prisen på grundlag af et forslag fra EU-juryen og en foreløbig udvælgelse, som de rådgivende nationale juryer har foretaget.

klik på kortetNationale juryer

I hvert EU-land vurderer en uafhængig jury de indsendte artikler og vælger en national kandidat. Juryen består af nationale eksperter i folkesundhed og kendte journalister. Formanden for juryen er en tjenestemand fra Europa-Kommissionens repræsentationskontor.

EU-juryenjpeg(21 KB)

Prisen til vinderen samt anden- og tredjepladsen tildeles af Kommissionen, der rådgives af en jury bestående af EU-tjenestemænd, eksperter inden for folkesundhed på EU-plan og kendte journalister.