Navigačný riadok

2012

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Informácie o novinárskej cene EÚ za zdravie

Cieľom novinárskej ceny EÚ za zdravie je podporiť kvalitnú publicistiku, ktorá zvyšuje povedomie verejnosti o záležitostiach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a práv občanov. Nosnou témou súťaže je „Európa pacientom“, v rámci ktorej sa dôraz kladie na politické iniciatívy EÚ v oblasti zdravia. Tieto iniciatívy spája spoločný cieľ – lepšia zdravotná starostlivosť v Európe.

Ocenenie sa udeľuje novinárom, ktorým sa vo významnej miere podarilo verejnosti priblížiť problémy v oblasti zdravia a svojimi článkami vyjadriť myšlienky a očakávania pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Pri výbere držiteľa ceny sa rešpektuje sloboda a pluralita médií a zohľadňuje úsilie Komisie o zlepšenie komunikácie medzi európskymi inštitúciami a občanmi.

Výber víťaza prebieha v dvoch kolách:
1) Všetky súťažné články najskôr hodnotí vnútroštátna porota (jedna v každom členskom štáte EÚ). Každá porota vyberie jedného národného víťaza.
2) Porota na úrovni EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) vyberá celoeurópskeho víťaza a dvoch ďalších súťažiacich spomedzi 28 národných víťazov.

Prvá novinárska cena bola udelená v roku 2009. Víťazmi predchádzajúcich ročníkov sú:

  • 2012: Petr Třešňák z Českej republiky za článok o duševnom zdraví „Dobrodružství v pavilonu č. 14 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu čeština (cs) English (en) “ uverejnený v časopise Respekt.
  • 2011: Ben Hirschler a Kate Kellandová zo Spojeného kráľovstva za článok o antimikrobiálnej rezistencii „Keď lieky nezaberajú Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) “, ktorý uverejnila agentúra Reuters.
  • 2010: Gianluca Ferraris a Ilaria Molinariová z Talianska za článok o kmeňových bunkách „Ukradnutá nádej Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) italiano (it) “ uverejnený v týždenníku Panorama.
  • 2009: Estelle Sagetová z Francúzska za článok o duševnom zdraví „Schizofrénia – poradenstvo pre najbližších Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) français (fr) “ uverejnený v periodiku L'Express.

Novinárska cena EÚ za zdravie je financovaná z prostriedkov druhého programu Spoločenstva v oblasti zdravia na roky 2008 – 2013.

Viac informácií (víťazné články, fotografie a videá) z predchádzajúcich ročníkov novinárskej ceny.

Kontakt:
EURÓPSKA KOMISIA
GR pre zdravie a spotrebiteľov
L-2920 Luxemburg
E-mail