Navigációs útvonal

2012

Európai Uniós Egészségügyi Újságírói Díj

Ön újságíró, és írásaiban egészségügyi kérdésekkel foglalkozik?

Szabályok

1 . A részvételre és a cikkek benyújtására vonatkozó szabályok
2. A pályázatok elbírálásának kritériumai
3. A zsűrik és az Európai Bizottság szerepe
4. A díjak
5. A díjátadó ünnepség
6. Adatvédelmi nyilatkozat

Az eredeti, jogilag kötelező erejű szöveg az angol változat.

1 . A részvételre és a cikkek benyújtására vonatkozó szabályok

1. A versenyen kizárólag a 28 EU-tagállam (köztük Horvátország) állampolgárai, illetve lakosai indulhatnak. Csak hivatásos újságírók pályázhatnak (tehát azok, akik újságírói igazolvánnyal kell rendelkeznek, vagy akik a pályázatra olyan – zsurnalisztikai stílusban írt – cikket nyújtanak be, melyet neves sajtótermék publikált). Kereskedelmi célú írásokat, továbbá tudományos munkákat nem fogadunk el.

2. A versenyben nem vehetnek részt 18 éven aluli személyek.

3. Minden pályázólegfeljebb két cikket nyújthat be. A versenyen önállóan vagy sorozat részeként megjelent cikkekkel egyaránt lehet indulni.

4. A cikkeknek egy vagy több, az „Európa a betegekért” témakörbe tartozó kérdéssel kell foglalkozniuk. A következő területekről van szó:

5. A cikkeket egyenként kell benyújtani. Az online pályázati űrlapot minden egyes cikk beküldéséhez hiánytalanul ki kell tölteni.

6. Kizárólag olyan cikkel lehet pályázni, amely az Európai Unióban, az időszaki nyomtatott vagy online sajtóban jelent meg. (Csak olyan sajtótermékek minősülnek elfogadhatónak, amelyeknek évente legalább négy száma jelenik meg.) A cikket megjelentető sajtótermék cég, egyetem, egyesület, alapítvány stb. kiadványa is lehet. A cikknek – ingyen vagy díj ellenében – hozzáférhetőnek kell lennie a nagyközönség számára. Olyan cikkel, melyet csak belső hírlevélben (például vállalkozás vagy egyesület saját munkatársainak szánt belső hírlevelében) publikáltak, nem lehet részt venni a versenyben.

7. Pályázni csak 2012. augusztus 1-je és 2013. szeptember 30-a között megjelent cikkel lehet. A zsűri felkérheti a pályázókat annak bizonyítására, hogy a benyújtott cikk valóban megjelent a sajtóban.

8. Kizárólag az EU hivatalos nyelveinek valamelyikén írt cikkeket fogadunk el.

9. A cikkek terjedelme (szóközök nélkül) nem lehet kevesebb 3000 karakternél, de nem haladhatja meg a 20 000 karaktert.

10. A cikket megjelentető sajtótermék főszerkesztőségének a 28 tagállam valamelyikében kell székhellyel rendelkeznie. A cikk annak az országnak a színeiben indul a versenyen, ahol megjelent.

11. Csoportosan is lehet pályázni, a pályázati űrlapon azonban a csoport minden tagjának a nevét fel kell tüntetni. A csoport legfeljebb öt emberből állhat.

12. A cikket a szerző hozzájárulásával más személy is benyújthatja, feltéve hogy a pályázat a versenyszabályok mindegyikének megfelel.

13. A benyújtás határideje: 2013. szeptember 30-a (közép-európai idő szerint éjfél).

14. A cikk benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy elolvasta és megértette a verseny szabályait.

15. A cikk benyújtása után a pályázó automatikus e-mail üzenetben visszaigazolást kap a cikk beérkezéséről. A pályázó csak azt követően számít résztvevőnek a versenyben, hogy a visszaigazolást megkapta. A benyújtott cikkek elfogadhatóságával kapcsolatosan nem küldünk egyéni emailben visszaigazolást.

16. A benyújtott cikkeket nem küldjük vissza.

17. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy elutasítson minden olyan pályaművet, amely nem felel meg a verseny követelményeinek.

18. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a versenybe benevezett cikkeket (fényképekkel, illusztrációkkal együtt) felhasználja népszerűsítő, illetve sajtóanyagként, illetve az újságírói díj népszerűsítése céljából bármilyen formában sokszorosítsa.

19. A tagállami jelöltek cikkének angol fordítása – a szerzők nevével, fényképével és önéletrajzával együtt – meg fog jelenni az Európai Bizottság honlapján.

20. Az Európai Bizottság munkatársai, az Európai Uniós Egészségügyi Újságírói Díj szervezői és a zsűritagok, illetve családtagjaik nem indulhatnak a versenyen.

21. A tagállami zsűrik és az uniós zsűri minden döntése végleges.

2. A pályázatok elbírálásának kritériumai

A zsűritagok a cikkek elbírálásakor az alábbi értékelési kritériumokat veszik alapul:

• hírérték és a tartalom fontossága a nagyközönség számára;

• képesség az olvasó érdeklődésének felkeltésére és fenntartására;

• függetlenség, tárgyilagosság és az újságírói etika tiszteletben tartása;

• eredetiség (lásd: témaválasztás, a téma kezelése, választott nézőpont stb.);

• a kutatómunka mélysége: a cikk előkészítése során az adatok összegyűjtése céljából végzett kutatás, felhasznált erőforrások és befektetett munka;

• a cikk szövegének igényessége – nyelvhasználat, érthetőség és szövegfelépítés;

• a cikk tartalma: a cikknek egészségügyi vagy egészségpolitikai vonatkozású témáról kell szólnia, pontosabban egy vagy több olyan területtel kell foglalkoznia, amely szerepel a szabályzat 1.4. pontjában olvasható felsorolásban.

3. A zsűrik és az Európai Bizottság szerepe

Az Európai Bizottság a díjat a tagállami zsűrik által végzett előválogatás után, az európai uniós zsűri javaslata alapján ítéli oda. A tagállami zsűrik tanácsadói szerepet töltenek be a folyamatban.

– A tagállami zsűrik

Minden egyes uniós tagállamban független zsűri bírálja el az adott országban beadott cikkeket, és választja ki közülük a tagállam jelöltjét. A zsűri tagállami egészségügyi szakértőkből és neves újságírókból áll. A zsűri elnöki tisztségét az Európai Bizottság tagállami képviseletének vezetője vagy az általa meghatalmazott személy tölti be.

– Az európai uniós zsűri

A díj nyertesét, illetve második és harmadik helyezettjét a Bizottság választja ki a tagállami jelöltek közül az európai uniós zsűri tanácsa alapján. A zsűri uniós tisztviselőkből, az európai egészségügy témájában jártas szakértőkből és neves újságírókból áll, elnöke pedig az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője.

A zsűritagok listáját a zsűrik döntéshozatala után közzétesszük honlapunkon.

4. A díjak

Az európai uniós verseny első, második és harmadik helyezettje pénzjutalomban részesül az alábbiak szerint:

• első helyezett: 6500 euró;

• második helyezett: 4000 euró;

• harmadik helyezett: 2500 euró.

5. A díjátadó ünnepség

Valamennyi tagállami jelölt meghívást kap a brüsszeli díjátadó ünnepségre és az azt követő újságírói műhelytalálkozóra.

A díjnyertes pályamunkákat és a tagállami jelöltek cikkeit angol nyelven közzétesszük ezen a honlapon és az Európai Bizottság más webhelyein.

6. Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok rögzítésére és feldolgozására csak olyan mértékben kerül sor, amilyen mértékben az a versenyben való részvétel kapcsán felmerülő feladatok elvégzéséhez szükséges.

Az Ön adatainak kezelése a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

A rögzített adatokat addig őrizzük meg, amíg azokra az Ön versenyben való részvételével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükségünk van.

Előfordulhat, hogy az átláthatóság biztosítása érdekében az Ön által megadott információkat – így például nevét és munkahelyi beosztását – nyilvánosságra hozzuk.

Helyesbítéshez való jog és a személyes adatok kezeléséért felelős személy

Ha további kérdése van személyes adatainak feldolgozásával vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatban (például az adatokhoz való hozzáférés, illetve a téves vagy hiányos adatok helyesbítése ügyében, vagy személyes adatainak az EUROPA portálon való közzététele elleni kifogás esetén), kérjük, írjon nekünk.

Önnek bármikor jogában áll jogorvoslati kérelemmel fordulni az Európai Adatvédelmi Biztoshoz a következő e-mail címen: edps@edps.europa.eu.