Navigacijski put

2012

Nagrade EU-a za novinare u području zdravstva

Jeste li Vi novinar zainteresiran za zdravlje?

Pravila

1. Sudionici, članci i predaja članaka
2. Kriteriji ocjenjivanja
3. Žiriji i nagrada Europske komisije
4. Nagrade
5. Dodjela nagrada
6. Izjava o zaštiti podataka

Inačica na engleskom jeziku izvorna je i zakonski obvezujuća inačica.

1. Sudionici, članci i predaja članaka

1. Sudionici natječaja moraju biti državljani ili rezidenti jedne od 28 država članica EU (uključujući i Hrvatsku) i profesionalni novinari (autori moraju biti članovi društva novinara ili predani članci moraju biti objavljeni u novinarskom stilu u priznatim publikacijama). Reklamni ili akademski radovi ne primaju se.

2. Sudionici moraju imati najmanje 18 godina.

3. Svaki sudionik može predati najviše 2 članka. Članci mogu biti objavljeni pojedinačno ili u sklopu serije članaka.

4. Članci moraju obrađivati jedno ili više pitanja povezanih s temom „Europa za pacijente":

5. Svaki članak mora se predati pojedinačno uz potpuno popunjeni internetski obrazac za predaju.

6. Svi članci najprije moraju biti objavljeni u Europskoj uniji u periodičnom tisku ili internetskim medijima (najmanje 4 izdanja godišnje), uključujući publikacije pojedinačnih poduzeća, udruga ili sveučilišta, zaklada itd. Članci moraju biti dostupni širokoj javnosti, bilo uz naplatu ili besplatno. Ne prihvaćaju se članci objavljeni samo u internim glasilima (primjerice interno glasilo poduzeća ili udruge za zaposlenike).

7. Svaki članak mora biti objavljen u razdoblju od 1. kolovoza 2012. do 30. rujna 2013.. Od sudionika natječaja može se zatražiti da dostave dokaz o objavi članka.

8. Članci moraju biti napisani na jednom od službenih jezika EU.

9. Članci moraju imati najmanje 3 000 znakova (bez razmaka), ali ne više od 20 000 znakova.

10. Glavno uredništvo publikacije u kojoj je objavljen članak mora se nalaziti u jednoj od 28 država članica EU. Članak ocjenjuje država u kojoj je objavljen.

11. Predani članci skupine autora prihvaćaju se ako su svi članovi skupine navedeni na obrascu za predaju i pod uvjetom da skupinu čini najviše 5 osoba.

12. Ako su ispunjeni svi uvjeti natječaja, članak može predati i osoba koja nije autor, ali uz autorovu suglasnost.

13. Rok za predaju je 30. rujna 2013. (24.00 sata prema srednjoeuropskom vremenu).

14. Predajom članka sudionik potvrđuje da je pročitao/pročitala i da razumije pravila natječaja.

15. Po predaji članka sudionici će elektroničkom poštom dobiti automatsku potvrdu o primitku. Time je potvrđeno sudjelovanje na natječaju. Sudionicima se ne šalju pojedinačne potvrde putem e-pošte o ispunjavanju uvjeta predanih članaka za sudjelovanje na natječaju.

16. Predani članci ne vraćaju se.

17. Europska komisija pridržava pravo odbiti predani članak koji ne ispunjava uvjete natječaja.

18. Europska komisija pridržava pravo na korištenje predanih članaka (uključujući fotografije i ilustracije) u javnim materijalima i medijima kao i na reproduciranje članaka u bilo kojem obliku u svrhu promoviranja nagrade.

19. Članci nacionalnih kandidata prevest će se na engleski i objaviti na internetskim stranicama Europske komisije zajedno s imenima, fotografijama i životopisima kandidata.

20. Na natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje rade za Europsku komisiju, organizatori ili članovi žirija Novinarske nagrade EU za članke o zdravstvu niti članovi njihovih obitelji.

21. Odluke nacionalnih ili EU žirija konačne su.

2. Kriteriji ocjenjivanja

Članovi žirija ocjenjuju članke na temelju sljedećih kriterija za ocjenjivanje:

• vrijednost kao vijest i važnost sadržaja članka za široku javnost

• sposobnost da pobudi i zadrži zanimanje čitatelja

• neovisnost, objektivnost i poštovanje novinarske etike

• originalnost (npr. izbor teme, obrada predmeta, zauzeto stajalište…)

• opseg istraživanja: istraživanje potrebno da bi se prikupile informacije, korišteni resursi i trud uložen u pripremu članka

• kvaliteta pisanja – jezik, čitljivost i struktura članka

• sadržaj članka: mora biti od važnosti za zdravstvo ili pitanja zdravstvene politike i obrađivati jedno ili više pitanja navedenih u točci 1.4 pravila.

3. Žiriji i nagrada Europske komisije

Europska komisija dodjeljuje nagrade na temelju prijedloga EU žirija i prethodnog odabira nacionalnih žirija koji imaju savjetodavnu ulogu.

– Nacionalni žiri

Neovisni žiri svake države članice EU ocjenjuje članke i bira jednog nacionalnog kandidata. Žiri se sastoji od nacionalnih stručnjaka iz područja javnog zdravstva i poznatih novinara. Žirijem predsjeda voditelj Stalnog predstavništva Europske komisije ili njegov povjerenik.

– EU žiri

Komisija dodjeljuje nagrade europskom pobjedniku te nagrade za drugo i treće mjesto na temelju preporuke žirija koji se sastoji od dužnosnika EU, stručnjaka iz područja europskog javnog zdravstva i poznatih novinara, a kojim predsjeda visoko pozicionirani dužnosnik Europske komisije.

Popis članova žirija bit će objavljen na ovim stranicama nakon zasjedanja žirija.

4. Nagrade

Pobjedniku europskog natjecanja te novinarima koji su osvojili drugo i treće mjesto dodjeljuju se nagrade u vrijednosti od:

• nagrada za 1. mjesto: 6.500 eura

• nagrada za 2. mjesto: 4.000 eura

• nagrada za 3. mjesto: 2.500 eura

5. Dodjela nagrada

Svi nacionalni kandidati pozivaju se na svečanost dodjele nagrada i seminar za novinare.

Rad dobitnika nagrade i kandidata za nagradu objavit će se na engleskom jeziku na ovim internetskim stranicama i drugim stranicama Europske komisije.

6. Izjava o zaštiti podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo koliko je to nužno za praćenje vašeg sudjelovanja na ovom natjecanju.

Vaši se podaci obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 o zaštiti osoba pri obradi osobnih podataka u ustanovama i tijelima Zajednice te o slobodnom protoku takvih podataka.

Vaši se podaci bilježe i spremaju sve dok je to potrebno za vaše sudjelovanje na natječaju.

Radi transparentnosti članci mogu biti javno objavljeni, zajedno s vašim imenom i prezimenom kao i radnim mjestom.

Pravo na ispravak i nadzornik osobnih podataka:

Ako su vam potrebne dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka ili ostvarivanju vaših prava (npr. uvid u podatke ili ispravak svih netočnih ili nepotpunih podataka ili protivljenje objavi vaših podataka na portalu Europa), pišite nam.

Pravo na pomoć Europskog povjerenika za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku zatražite na edps@edps.europa.eu .

Posljednji put ažurirano: 27/03/2015 | Vrh