Cale de navigare

2012

Premiul european pentru jurnalism în domeniul sănătății

Sunteți jurnalist și vă interesează domeniul sănătății?

Regulament de concurs

1. Participanţi, articole şi formular de înscriere
2. Criterii de evaluare
3. Juriile şi desemnarea câştigătorilor de către Comisia Europeană
4. Premii
5. Ceremonia de decernare a premiilor
6. Declaraţie de confidenţialitate

Versiunea în limba engleză a regulamentului constituie documentul original. Prevederile acesteia sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

1. Participanţi, articole şi formular de înscriere

1. Participanţii la concurs trebuie să fie cetăţeni ai UE sau să aibă reşedinţa în unul din cele 27 de state membre ale UE şi trebuie să fie jurnalişti profesionişti (autorii trebuie să fie jurnalişti acreditaţi sau articolele prezentate în concurs trebuie să fie scrise în stil gazetăresc şi să figureze în publicaţii respectabile). Nu se acceptă materiale publicitare sau lucrări academice.

2. Participanţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani.

3. Fiecare participant poate trimite cel mult două articole, indiferent dacă acestea au fost publicate individual sau într-o serie de articole.

4. Articolele trebuie să abordeze subiecte care fac obiectul campaniei Europa pentru pacienţi: îngrijirile medicale transfrontaliere, bolile rare, personalul sanitar, siguranţa pacienţilor, donarea şi transplantul de organe, cancerul, vaccinarea (vaccinarea antigripală şi vaccinarea copiilor), administrarea prudentă a antibioticelor, sănătatea mintală, boala Alzheimer şi alte forme de demenţăprodusele farmaceutice sau îmbătrânirea activă şi în condiţii bune de sănătate. Se va acorda un premiu special pentru cel mai bun articol pe tema renunţării la fumat.

5. Fiecare articol trebuie trimis individual, utilizând un formular de înscriere on-line, care trebuie completat în întregime.

6. Toate articolele trebuie să fi fost publicate în Uniunea Europeană, în format tipărit sau on-line, într-o publicaţie care apare de cel puţin 4 ori pe an - inclusiv în publicaţii editate de companii individuale, asociaţii, universităţi, fundaţii etc. Articolele trebuie să fie accesibile publicului general, fie gratuit fie contra cost. Articolele publicate numai în buletine informative interne (ex. buletinul intern al unei companii sau al unei asociaţii) nu sunt eligibile.

7. Data de apariţie a articolelor trebuie să fie cuprinsă în perioada 25 iulie 2011 - 31 iulie 2012. Participanţilor li se poate cere să aducă dovezi în acest sens.

8. Articolele trebuie scrise într-una din limbile oficiale ale UE.

9. Articolele trebuie să conţină cel puţin 3 800 de caractere (fără spaţii) şi cel mult 20 000 de caractere.

10. Principalul birou editorial al publicaţiei în care a apărut articolul trebuie să fie situat într-unul din cele 27 de state membre ale UE. Articolul va intra în competiţie din partea ţării în care acesta a fost publicat.

11. Articolele colective sunt eligibile cu condiţia ca toţi membrii echipei să figureze pe formularul de înscriere la concurs şi ca echipa să nu fie alcătuită din mai mult de 5 persoane.

12. Este posibil ca o altă persoană, alta decât autorul, să trimită articolul, cu acordul acestuia şi cu condiţia ca toate regulile de concurs să fie respectate.

13. Articolele trebuie trimise până cel târziu la 31 iulie 2012 (12 pm CET).

14. Prin înscrierea la concurs, participanţii recunosc că au citit şi au înţeles regulamentul.

15. După ce trimit articolul, participanţii vor primi un e-mail automat de confirmare. Numai din acest moment, aceştia sunt consideraţi ca fiind participanţi la concurs. Nu se vor trimite e-mailuri de confirmare a eligibilităţii articolelor înscrise în concurs.

16. Articolele trimise nu se returnează.

17. Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a refuza candidaturile care nu respectă regulamentul de concurs.

18. Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a utiliza articolele înscrise în concurs (inclusiv fotografiile şi imaginile) pentru a realiza materiale publicitare şi în media, precum şi de a le reproduce, sub orice formă, pentru a promova Premiul pentru jurnalism şi campania „Europa pentru pacienţi”.

19. Articolele participanţilor nominalizaţi la nivel naţional vor fi traduse în limba engleză şi vor fi publicate pe site-ul Comisiei Europene, alături de numele, fotografiile şi CV-urile autorilor.

20. Angajaţii Comisiei Europene, organizatorii şi membrii juriilor Premiului european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii, precum şi membrii familiilor lor, nu pot participa la concurs.

21. Deciziile juriilor, la nivel naţional şi european, sunt definitive.

2. Criterii de evaluare

Membrii juriului vor evalua articolele în baza următoarelor criterii:

• utilitatea şi relevanţa conţinutului pentru publicul larg

• capacitatea de a capta şi de a susţine interesul cititorului

• independenţa, obiectivitatea şi respectarea eticii jurnalistice

• originalitate (ex. alegerea subiectului, tratarea subiectului, poziţia adoptată etc.)

• capacitatea de investigaţie: cercetarea efectuată pentru a culege informaţiile necesare, resursele utilizate şi eforturile depuse pentru pregătirea articolului

• calitatea redacţională - limbaj, lizibilitate şi structură

• conţinut: articolul trebuie să abordeze subiecte care sunt relevante pentru sănătate şi politica în domeniul sănătăţii şi fac obiectul campaniei „Europa pentru pacienţi”.

3. Juriile şi desemnarea câştigătorilor de către Comisia Europeană

Comisia Europeană va acorda premiul pe baza propunerii juriului UE şi a preselecţiei efectuate de juriile naţionale, care au un rol consultativ.

- Juriul naţional

În fiecare stat membru, un juriu naţional independent va evalua articolele şi va nominaliza un candidat. Acest juriu va fi alcătuit din experţi naţionali din domeniul sănătăţii publice şi din jurnalişti de renume. Va fi prezidat de şeful reprezentanţei permanente a Comisiei Europene sau de către delegatul acestuia.

- Juriul european

Laureatul european şi ocupanţii locurilor doi şi trei vor fi desemnaţi de Comisia Europeană, în baza deciziei luate de un juriu format din funcţionari europeni, experţi în domeniul sănătăţii publice în UE şi jurnalişti de renume, având drept preşedinte un înalt funcţionar din cadrul Comisiei.

Lista membrilor juriului va fi publicată pe acest site după întrunirea acestuia.

4. Premii

Câştigătorii concursului vor primi premii în valoare de:

• premiul I: 6 000 de euro

• premiul II: 2 500 de euro

• premiul III: 1 500 de euro

Premiul special pentru cel mai bun articol pe tema renunţării la fumat este de 3 000 de euro.

5. Ceremonia de decernare a premiilor

Toţi candidaţii nominalizaţi la nivel naţional vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor şi la un seminar dedicat jurnaliştilor.

Articolele câştigătorilor şi ale candidaţilor nominalizaţi vor fi publicate în limba engleză pe site-ul concursului.

6. Declaraţie de confidenţialitate

Datele dumneavoastră personale vor fi înregistrate şi procesate doar în măsura în care sunt necesare pentru a asigura gestionarea candidaturii dumneavoastră.

Datele dumneavoastră sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele sunt înregistrate şi păstrate atâta timp cât este necesar, în contextul participării dumneavoastră la concurs.

Pentru a asigura transparenţa, contribuţiile dumneavoastră, inclusiv numele şi postul pe care îl ocupaţi în cadrul organizaţiei în care lucraţi, pot fi comunicate publicului.

Dreptul de a corecta informaţiile şi operatorul responsabil cu protecţia datelor personale

Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii privind procesarea datelor dumneavoastră personale sau exercitarea drepturilor dumneavoastră (ex. accesul la date, rectificarea informaţiilor inexacte sau incomplete ori nepublicarea acestor date pe site-ul Europa), vă rugăm să ne contactaţi.

În orice moment, puteţi contacta Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor: edps@edps.europa.eu.