Διαδρομή πλοήγησης

2012

Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας για Θέματα Υγείας

Είστε δημοσιογράφος και ενδιαφέρεστε για θέματα υγείας;

Κανόνες

1. Συμμετέχοντες, άρθρα και υποβολή άρθρων
2. Κριτήρια αξιολόγησης
3. Κριτικές επιτροπές και απονομή των βραβείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4. Βραβεία
5. Τελετή απονομής των βραβείων
6. Δήλωση περί απορρήτου

Η αγγλική έκδοση είναι πρωτότυπη και νομικά δεσμευτική.

1. Συμμετέχοντες, άρθρα και υποβολή άρθρων

1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι υπήκοοι ή κάτοικοι ενός από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και επαγγελματίες δημοσιογράφοι (μέλη δημοσιογραφικών συλλόγων) και τα άρθρα τους πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα μέσα ενημέρωσης και με δημοσιογραφικό ύφος. Άρθρα που έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα ή πανεπιστημιακές διατριβές δεν γίνονται δεκτές.

2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

3. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει το πολύ 2 άρθρα. Τα άρθρα επιτρέπεται να έχουν δημοσιευθεί είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο μιας σειράς άρθρων.

4. Τα άρθρα πρέπει να αφορούν ένα ή περισσότερα από τα θέματα της εκστρατείας "Η Ευρώπη για τους ασθενείς": διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, σπάνιες ασθένειες, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, ασφάλεια των ασθενών, δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, καρκίνος, εμβολιασμός (εμβολιασμός κατά της γρίπης και εμβολιασμός παιδιών), συνετή χρήση αντιβιοτικών, διανοητική υγεία, νόσος του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιαςφαρμακευτικά προϊόντα ή δραστήρια και υγιή γηρατειά. Ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί στο καλύτερο άρθρο που θα έχει ως θέμα του την "απεξάρτηση από το κάπνισμα".

5. Κάθε άρθρο πρέπει να υποβάλλεται χωριστά και να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό δελτίο συμμετοχής δεόντως συμπληρωμένο.

6. Όλα τα άρθρα πρέπει προηγουμένως να έχουν δημοσιευθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα περιοδικό μέσο ενημέρωσης, είτε έντυπο είτε διαδικτυακό, (το οποίο δημοσιεύεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο), όπως π.χ. σε εκδόσεις επιχειρήσεων, ενώσεων ή πανεπιστημίων, ιδρυμάτων κ.λπ., και να διατίθενται στο ευρύ κοινό είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί μόνον για εσωτερική χρήση (π.χ. σε εσωτερικό ενημερωτικό δελτίο για το προσωπικό μιας επιχείρησης ή ένωσης) δεν γίνονται δεκτά.

7. Τα άρθρα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί από τις 25 Ιουλίου 2011 έως τις 31 Ιουλίου 2012. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αποδείξουν ότι το άρθρο τους έχει όντως δημοσιευθεί.

8. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

9. Τα άρθρα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3.800 χαρακτήρες (χωρίς διαστήματα), αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 20.000 χαρακτήρες.

10. Τα γραφεία σύνταξης του μέσου ενημέρωσης στο οποίο δημοσιεύθηκε το άρθρο πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης. Κάθε άρθρο εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία δημοσιεύθηκε.

11. Ομαδικές συμμετοχές μπορούν να γίνουν δεκτές, εφόσον στο δελτίο συμμετοχής αναφέρονται όλα τα μέλη της ομάδας, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 άτομα.

12. Η υποβολή του άρθρου μπορεί να γίνει από άλλο άτομο εκτός του συντάκτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο συντάκτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες του διαγωνισμού.

13. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Ιουλίου 2012 (12 μ.μ., ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

14. Υποβάλλοντας το άρθρο, ο συμμετέχων αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους κανόνες του διαγωνισμού.

15. Μετά την υποβολή του άρθρου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής. Μόνον κατόπιν αυτής της επιβεβαίωσης μπορείτε να θεωρείστε υποψήφιος για τον διαγωνισμό. Δεν αποστέλλονται ατομικά ηλεκτρονικά μηνύματα για το αν τα υποβληθέντα άρθρα είναι επιλέξιμα.

16. Τα άρθρα που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.

17. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή οιαδήποτε συμμετοχή η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού.

18. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα άρθρα που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό (καθώς και τυχόν φωτογραφίες ή άλλο υλικό) σε διαφημιστικό υλικό και μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και να αναπαραγάγει τα άρθρα αυτά σε οποιαδήποτε μορφή για την προβολή του βραβείου και της εκστρατείας "Η Ευρώπη για τους ασθενείς".

19. Τα άρθρα των εθνικών υποψηφίων θα μεταφραστούν στα αγγλικά και θα δημοσιευθούν στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τα ονόματα, τις φωτογραφίες και τα βιογραφικά των υποψηφίων.

20. Απαγορεύεται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό άτομα που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διοργανωτές ή τις κριτικές επιτροπές του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

21. Όλες οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, είναι οριστικές.

2. Κριτήρια αξιολόγησης

Τα μέλη των κριτικών επιτροπών θα αξιολογήσουν τα άρθρα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• Ειδησεογραφική αξία και καταλληλότητα του περιεχομένου για το ευρύ κοινό

• Ικανότητα προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του αναγνώστη

• Ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

• Πρωτοτυπία (π.χ. επιλογή του θέματος, προσέγγιση του θέματος, άποψη του συντάκτη ...)

• Έκταση της έρευνας: έρευνα για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών, πόροι που χρησιμοποιήθηκαν και προσπάθεια που καταβλήθηκε για την προετοιμασία του άρθρου

• Ποιότητα του κειμένου: γλώσσα, αναγνωσιμότητα και δομή

• Περιεχόμενο του άρθρου: πρέπει να αφορά την υγεία ή ζητήματα που άπτονται της πολιτικής για την υγεία, και να πραγματεύεται ένα ή περισσότερα από τα θέματα της εκστρατείας "Η Ευρώπη για τους ασθενείς".

3. Κριτικές επιτροπές και απονομή των βραβείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει τα βραβεία με βάση την πρόταση της κριτικής επιτροπής της ΕΕ και την προεπιλογή που θα κάνουν οι εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

– Εθνική κριτική επιτροπή

Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τα άρθρα θα αξιολογηθούν από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τον εθνικό υποψήφιο. Η κριτική αυτή επιτροπή απαρτίζεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και έγκριτους δημοσιογράφους. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του.

– Κριτική επιτροπή της ΕΕ

Τα βραβεία στον νικητή και τους δύο επιλαχόντες θα απονείμει η Επιτροπή, αφού προηγουμένως συμβουλευθεί κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΕΕ ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και έγκριτους δημοσιογράφους και πρόεδρος της οποίας είναι ανώτατο στέλεχος της Επιτροπής.

Ο κατάλογος των μελών της κριτικής επιτροπής θα αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων της τελευταίας.

4. Βραβεία

Ο νικητής του ευρωπαϊκού διαγωνισμού καθώς και οι δύο επιλαχόντες θα λάβουν βραβεία αξίας:

• Πρώτο βραβείο: 6.000 ευρώ

• Δεύτερο βραβείο: 2.500 ευρώ

• Τρίτο βραβείο: 1.500 ευρώ

Το ειδικό βραβείο για τα άρθρα με θέμα την "απεξάρτηση από το κάπνισμα" ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

5. Τελετή απονομής των βραβείων

Όλοι οι εθνικοί υποψήφιοι θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων και σε σεμινάριο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος.

Τα άρθρα των νικητών καθώς και των υποψηφίων θα δημοσιευθούν στα αγγλικά στον παρόντα ιστότοπο.

6. Δήλωση περί απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταχωριστούν και θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία στον βαθμό που αυτό χρειάζεται για τη συνέχεια που θα δοθεί στη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρίζονται και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να γίνουν οι περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της συμμετοχής σας.

Για λόγους διαφάνειας ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν οι απαντήσεις σας, το ονοματεπώνυμό σας και η θέση που κατέχετε στον φορέα που εκπροσωπείτε.

Δικαίωμα διόρθωσης και υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (π.χ. να δείτε ή να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα ή να ζητήσετε τη μη δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων στον Europa), επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση edps@edps.europa.eu .