Naršymo kelias

2012

ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Esate sveikatos klausimais besidomintis žurnalistas?

Vertinimo komisijos

Europos Komisija apdovanojimą skiria remdamasi ES vertinimo komisijos siūlymu ir valstybių narių vertinimo komisijų, turinčių patariamąjį balsą, pirminės atrankos rezultatais.

spustelėkite žemėlapyjeNacionalinės vertinimo komisijosswf(144 KB)

Kiekvienoje ES valstybėje narėje nepriklausoma vertinimo komisija įvertina straipsnius ir išrenka vieną šalies nominantą. Šią komisija sudaro nacionaliniai visuomenės sveikatos klausimų specialistai ir žinomi žurnalistai. Vertinimo komisijai pirmininkauja nuolatinės Europos Komisijos atstovybės pareigūnas.

ES vertinimo komisija Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

Apdovanojimus ES konkurso nugalėtojui ir dviems prizininkams skirs Europos Komisija, kuriai patars vertinimo komisija, sudaryta iš ES pareigūnų, Europos visuomenės sveikatos srities ekspertų ir garsių žurnalistų.