Sökväg

2012

EU:s journalistpris för folkhälsa

Är du journalist och intresserad av folkhälsofrågor?

EU:s journalistpris för folkhälsa - 2012 - Tävlingsomgången i korthet

Följande artiklar har utsetts till vinnare i den fjärde omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa:

Första pris

Petr Třešňák: ”Äventyr på avdelning 14 Visa översättning av föregående länk čeština (cs) English (en) ” (Respekt, Tjeckien) 

Artikeln tar upp det viktiga ämnet psykisk hälsa. Den berättar om en psykiatrisk avdelning med de allra sjukaste patienterna och lyfter fram skötarnas viktiga roll för patienternas tillfrisknande.

Andra pris

Ailbhe Jordan: ”Är screening bortkastade pengar? Visa översättning av föregående länk English (en) ” (Medical Independent, Irland)

Artikelförfattaren försöker på ett objektivt sätt utröna om program för cancerscreening verkligen är kostnadseffektiva. Det är en mycket aktuell fråga med tanke på det svåra ekonomiska läget.

Tredje pris

Daniela Cipolloni: ”Alla lögner som navelsträngsblodbanker sprider Visa översättning av föregående länk English (en) italiano (it) ” (Oggi Scienza, Italien)

Artiklen bidrar till debatten om navelsträngsblodbanker och stamceller. Det är särskilt värdefullt med tanke på att inställningen och utvecklingen skiljer sig mycket åt i EU.

Specialpriset för artiklar om rökavvänjning

Tobias Zick: ”Tjock luft Visa översättning av föregående länk Deutsch (de) English (en) ” (NEON, Tyskland)

Artikeln ger en bra överblick över rökvanor och rökavvänjning i Tyskland. Artikelförfattaren gör en historisk, politisk, rättslig och filosofisk exposé och visar att folkhälsopolitiken kan ha stor betydelse.