Navigačný riadok

2012

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Novinárska cena EÚ za zdravie – 2012 - Úvodná stránka

V rámci štvrtého ročníka novinárskej ceny EÚ za zdravie boli ocenené tieto články:

Prvá cena

Petr Třešňák: Dobrodružstvá v pavilóne č. 14 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu čeština (cs) English (en) (časopis Respekt, Česká republika)

Tento článok upozorňuje na dôležitú tému duševného zdravia: zaoberá sa situáciou v psychiatrických nemocniciach a zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú pri liečbe ťažkých foriem duševných chorôb a porúch ošetrovatelia.

Druhá cena:

Ailbhe Jordan: “Sú skríningy len zbytočne vyhodené peniaze? Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ” (dvojtýždenník Medical Independent, Írsko)

Článok predstavuje objektívny a aktuálny pohľad na náklady a efektivitu onkologických skríningových programov, ktoré sú obzvlášť relevantné v súčasnom hospodárskom kontexte.

Tretia cena:

Daniela Cipolloni: “Klamstvá, ktoré šíria súkromné banky pupočníkovej krvi Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) italiano (it) ” (vedecký časopis Oggi scienza, Taliansko)

Tento článok prispieva k diskusii o bankách pupočníkovej krvi a využití kmeňových buniek. Predstavuje osobitný prínos vzhľadom na odlišné prístupy v tejto oblasti v celej EÚ.

Osobitná cena za článok o skoncovaní s fajčením

Tobias Zick: “Hustý vzduch Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu Deutsch (de) English (en) ” (časopis NEON, Nemecko)

Článok podáva ucelený prehľad používania tabaku v Nemecku a zaoberá sa otázkami spojenými s ukončením fajčenia. Zároveň pokrýva oblasť histórie, politiky, práva a filozofie. Ukazuje, že politiky v oblasti zdravia môžu mať výrazný dosah.