Навигационна пътека

2012

Награда на ЕС за здравна журналистика

Вие сте журналист, интересуващ се от здравни въпроси?

Награда на ЕС за здравна журналистика - 2012 - Резюме

В четвъртото издание на наградата на ЕС за здравна журналистика бяха наградени следните статии:

Първа награда

Petr Třešňák: „Adventures in ward 14 Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) English (en) “ (Приключения в отделение 14), (списание Respekt, Чешка република) 

В тази статия се разглежда важната тема за психичното здраве и по-конкретно ситуацията в психиатричните болници и жизненоважната роля на медицинските сестри за възстановяване на тежко болни пациенти.

Втора награда

Ailbhe Jordan: “Is screening a waste of cash? Избор на превод за предходната връзка English (en) ” (Прахосване на пари ли е скринингът?), (Medical Independent, Ирландия)

В статията по обективен начин се разглежда темата за икономическата ефективност на програмите за скрининг за рак, особено актуална в сегашния икономически контекст.

Трета награда

Daniela Cipolloni: „All those lies spread by private umbilical-cord blood banks Избор на превод за предходната връзка English (en) italiano (it) “ (Лъжите на частните банки за кръв от пъпна връв), (списание Oggi Scienza, Италия)

Тази статия допринася към дебата за банките за кръв от пъпна връв и използването на стволови клетки, което е особено ценно, тъй като подходите и гледищата в тази област се различават значително в ЕС.

Специална награда за спиране на тютюнопушенето

Tobias Zick: “Thick air Избор на превод за предходната връзка Deutsch (de) English (en) ” (Гъст въздух), (списание NEON, Германия)

В статията се прави подробен обзор на историята, политиката, правото и философията, свързани с тютюнопушенето и неговото спиране в Германия, от който става ясно, че здравните политики могат да имат голямо въздействие.