Navigačný riadok

2012

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Poroty 2011

Európska komisia udelí ceny na základe návrhu poroty EÚ po predbežnom výbere, ktorý uskutočnia vnútroštátne poroty s poradnou úlohou.

Po jednotlivých zasadnutiach uverejníme na tejto webovej lokalite mená, fotografie a životopisy členov porôt.

Vnútroštátne porotyswf(144 KB)

Nezávislá porota v každom členskom štáte EÚ ohodnotí súťažné články a vymenuje jedného národného zástupcu. Vnútroštátna porota sa skladá z národných expertov z oblasti verejného zdravia a známych novinárov. Predsedom poroty bude vedúci stáleho zastúpenia Európskej komisie.

Porota EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)

Cenu pre celoeurópskeho víťaza a ocenenie pre ďalších dvoch súťažiacich udelí Komisia na základe odporúčania poroty zloženej z úradníkov EÚ, odborníkov v oblasti európskeho verejného zdravia a známych novinárov.