Naršymo kelias

2012

ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Esate sveikatos klausimais besidomintis žurnalistas?

Vertinimo komisijos 2011

Europos Komisija apdovanojimus skirs remdamasi ES vertinimo komisijos siūlymu ir valstybių narių vertinimo komisijų, turinčių patariamąjį balsą, pirminės atrankos rezultatais.

Kai vertinimo komisijų posėdžiai jau bus įvykę, čia bus paskelbti komisijų narių vardai bei pavardės, nuotraukos ir biografijos.

Valstybių narių vertinimo komisijosswf(144 KB)

Kiekvienoje ES valstybėje narėje nepriklausoma vertinimo komisija įvertins straipsnius ir išrinks vieną šalies nominantą. Šią komisija sudaro nacionaliniai visuomenės sveikatos klausimų specialistai ir žinomi žurnalistai. Vertinimo komisijai pirmininkaus nuolatinės Europos Komisijos atstovybės pareigūnas.

ES vertinimo komisija Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en)

Apdovanojimus ES konkurso nugalėtojui ir dviems prizininkams įteiks Europos Komisija, kuriai patars vertinimo komisija, sudaryta iš ES pareigūnų, Europos visuomenės sveikatos srities specialistų ir žinomų žurnalistų.