Διαδρομή πλοήγησης

2012

Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας για Θέματα Υγείας

Είστε δημοσιογράφος και ενδιαφέρεστε για θέματα υγείας;

Κριτικές επιτροπές 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει τα βραβεία με βάση την πρόταση της κριτικής επιτροπής της ΕΕ και την προεπιλογή που θα κάνουν οι εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των κριτικών επιτροπών, μπορείτε να βρείτε εδώ τα ονόματα, τις φωτογραφίες και τα βιογραφικά των μελών κάθε επιτροπής.

Εθνικές κριτικές επιτροπέςswf(144 KB)

Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τα άρθρα αξιολογούνται από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία επιλέγει έναν εθνικό υποψήφιο. Η κριτική αυτή επιτροπή απαρτίζεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και έγκριτους δημοσιογράφους. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κριτική επιτροπή της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Τα βραβεία στον νικητή και τους δύο επιλαχόντες απονέμει η Επιτροπή, αφού προηγουμένως συμβουλευθεί κριτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΕΕ, ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, και έγκριτους δημοσιογράφους.