Sökväg

2012

EU:s journalistpris för folkhälsa

Är du journalist och intresserad av folkhälsofrågor?

Juryer 2010

EU-kommissionen utser vinnarna på grundval av ett förslag från EU-juryn och ett förhandsurval som gjorts av de nationella juryerna som har en rådgivande roll.

Nationell juryswf(144 KB)

I varje EU-land utvärderar en oberoende jury artiklarna och utser en nationell finalist. Juryn består av nationella folkhälsoexperter och välkända journalister. Juryns ordförande är chefen för EU-kommissionens representationskontor i landet eller dennes ställföreträdare.

EU Jury

Kommissionen utser den europeiska vinnaren och andra- och tredjepristagarna med hjälp av en jury som består av EU-anställda, experter på europeisk folkhälsa och välkända journalister. Ordförande är en högre tjänsteman från kommissionen.